Sign In
  Home Home

  तपाईंको देशमा पैसा पठाउने सरल र
  सबैभन्दा ग्यारेण्टी भएको तरिका

  कसरी पत्ता लगाउनुहोस्
   क्विकपे भनेको के हो?

   क्विकपे भनेको के हो?

   क्विकपे सेवाले 200 भन्दा बढी देशमा 24/7 पैसा पठाउने फाइदा हुन्छ

   थप फेला पार्नुहोस्
   क्विकपे नि:शुल्क ATM का साथ आउँछ

   क्विकपे नि:शुल्क ATM का साथ आउँछ

   जो NCB करेन्ट एकाण्ट होल्डर हुनुहुन्न, हामी तपाईंको लागि ATM कार्ड सहित नि:शुल्क खाता खोल्छौं

   थप फेला पार्नुहोस्
   क्विकपे एम्बासेडर कार्यक्रमबाट पुरस्कार पाउनुहोस्

   क्विकपे एम्बासेडर कार्यक्रमबाट पुरस्कार पाउनुहोस्

   क्विकपे एम्बासेडर कार्यक्रमका फाइदाहरूको मजा लिनुहोस्

   थप फेला पार्नुहोस्

   भारतमा हाम्रा साझेदारहरू

   Nepal
   सबै साझेदारहरू हेर्नुहोस्